مقاله بانكداري اسلامي، چالش هاي نظري – عملي و راهكارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۹۷ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بانكداري اسلامي، چالش هاي نظري – عملي و راهكارها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسلام
مقاله اقتصاد
مقاله بانك
مقاله بانكداري اسلامي
مقاله چالش
مقاله بهره
مقاله ربا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايده بانكداري اسلامي نخستين بار در دهه ۱۹۵۰ مطرح شد و هم اكنون بيش از صد نوع بانك اسلامي وجود دارد. بانكداري اسلامي از ابتداي پيدايش تاكنون دستخوش تغييرها، مشكل ها و چالش هاي فراواني بوده است. به ويژه تغييرهاي اخير جهان، فناوري اطلاعات (IT ) و بحث هاي مربوط به سازمان تجارت جهاني (WTO)، بانك هاي اسلامي را در رقابت هرچه بيشتر با بانك هاي سنتي قرار داده است.
در مقاله، نخست به صورت موردي به بررسي مشكل ها و چالش هاي عملي مواجه با بانكداري اسلامي در چند كشور غربي و عربي كه به وسيله اقتصاددانان اسلامي و منتقدان مطرح مي شود و سپس ضمن طبقه بندي اين مشكل هاي نظري و اجرايي در سطح هاي خرد و كلان، اثراها و نتيجه هاي اقتصادي ناشي از آن، مورد بررسي قرار مي گيرد. هم چنين راهكارهايي كه در تحقيق هاي اسلامي به صورت پراكنده براي رفع برخي از اين مشكل ها ارايه    شده، ارزيابي مي شود. با وجود تحول هاي كمي و كيفي كه به ويژه در سال هاي اخير در كشورهاي اسلامي صورت گرفته، با تجويز روش هايي چون عقدهاي مبادله اي، صكوك اسلامي و عمليات خريد دين و غيره، اين مشكل ها تا حدودي از بعد نظري برطرف شده است ولي در عمل، كشورهاي اسلامي از جمله ايران هنوز با برخي از اين مشكل ها رو به رو هستند.