مقاله بانکداري مرکزي در نظام بانکداري اسلامي بدون ربا: شناسايي و ارزيابي ابزارهاي پولي کارآمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: بانکداري مرکزي در نظام بانکداري اسلامي بدون ربا: شناسايي و ارزيابي ابزارهاي پولي کارآمد
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداري
مقاله بانکداري اسلامي
مقاله بانکداري مرکزي
مقاله ربا
مقاله سياست پولي
مقاله مديريت پولي
مقاله اقتصاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: حري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نشان داده شده که بين کشورهاي اسلامي و ديگر کشورها، در عمل تفاوت معني داري در کاربرد ابزارهاي پولي وجود ندارد. کشورهاي اسلامي يا بطور کلي از ابزارهاي بانکداري مرسوم براي کنترل پولي استفاده مي کنند، يا به دنبال پيدا کردن و استفاده از ابزار مناسب و کارآمد مورد تاييد در نظام اسلامي نيستند.
در بيشتر کشورهاي اسلامي، بين شبکه پولي و مديريت پولي در استفاده از ابزارهاي پولي هماهنگي وجود ندارد. اين عدم هماهنگي بين شبکه بانکي کشور و مديريت پولي در بيشتر کشورهاي اسلامي است که موجب بروز ناکارآمدي در سياست گذاري پولي شده است. همچنين اين مقاله نشان داده است که بانکداري اسلامي مي تواند بر اساس موازين اسلامي و با ابزارهاي خاص خود، بطور کارا از عهده وظيفه اصلي بانک مرکزي که ايجاد هماهنگي بين بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد است، برآيد.