سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم توفیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید
مصطفی مسگری مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه

چکیده:

امروزه در کنار تفکر نوآورانه کسب و کارها، فناوری به سرعت نحوه ارائه و عرضه خدمات مالی ار دچار تغییر کرده است. بانکداری کسب و کاری به شدت وابسته به اطلاعات است و فناوری اطلاعات نقش بسیار مهمی در آن بازی می کند.در واقع بسیاری دستگاه های خودپرداز را سرآغای بانکداری الکترونیکی می دانند و سایرین نیز تلفن بانک و بانک های اینترنتی را به عنوان انواع دیگر بانکداری الکترونیکی می دانند. بنابراین بانک های الکرترونیکی می تواند به عنوان بانک های بدون شعبه تعریف شوند در حالی که بانکداری الکترونیکی عبارت است از ارائه خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند دستگاه های خودپرداز، تلفن، کامپیوترهای شخصی و یا اینترنت. بانکداری الکترونیکی چنانچه تعریف شد، چندی است که مورد بررسی قرار گرفته است. برخی مطالعات نشان می دهد که استفاده از فناوری اطلاعات توانسته است موسسات مالی و بانک ها را مورد حمایت و کمک قرار دهد. برای مثال مطالعه ای در صنعت بانکداری امریکا نشان داد که هزینه هر تراکنش از طریق تلفن بانک تنها ۴۰% انجام همین تراکنش از طریق شعب بانک می باشد . به هر حال در اینجا نکات دیگری نیز وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. برای مثال چه میزان از مشتریان بانک ها از انواع جدید بانکداری استفاده می کنند؟ کدام عوامل بر تمایل مشتریان برای پذیرش بانکداری الکترونیکی مؤثر است؟‌ آیا تفاوت معناداری بین پذیرش انواع مختلف بانکداری وجود دارد؟ اهمیت پاسخ به این پرسش ها از این جهت است که می توانند بانک ها را در جهت برنامه ریزی و فروش انواع جدید خدمات بانکداری در بازارهای رقابتی امروز یاری رسانند. هدف این تحقیق، بررسی و درک چگونگی پذیرش بانکداری الکترونیکی از طرف مشتریان است و اینکه ایا مدل ارائه شده بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده و با استفاده از مدل پذیرش فناوری، قابلیت پیش بینی تمایل به پذیرش برای مشتریان بانک ها را دارد. یافته های این تحقیق می تواند هم به مدیریت بانک برای تدوین راهبردهای بازاریابی در جهت ارتقاء بانکداری الکترونیکی و هم به محققین در مطالعات مربوط به بانکداری الکترونیکی و بطور کلی خدمات الکترونیکی کمک کند. در این مقاله ابتدا به مرور ادبیات بانکداری و فناوری اطلاعات و همچنین نظریه های رفتار برنامه ریزی شده و مدل پذیرش فناوری پرداخته می وشد. سپس به تبیین روش تحقیق پرداخت و یافته ها و نتایج تحقیق ارائه می شود و در نهایت با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پایان می یابد.