سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصوره عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
سیدسعید آیت – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

ورود فناوری اطلاعات به نظام بانکداری سنتی سبب ایجاد تغییرات گسترده در مدیری عملیات و روند ارائه خدمات به مشتریان بانکها گردیده است همزمان با ورود فناوریهای جدید اطلاعات در حوزه بانکداری، سبب ایجاد انواع مدلهای ریسک در بانکداری الکترونیک نسبت به بانکداری سنتی نیز شده است که همین موضوع با توجه به تاریخچه و اهمیت ذکر شده برای مدیریت ریسک میزان درجه اهمیت توجه به مدیریت ریسک را در عصر حاضر نسبت به بانکداری سنتی بیان می کند. دراین مقاله سعی گردیده است که با استفاده از مطالعات سازمانهای معتبر دراین زمینه از جمله کمیته باسل به ازا انواع ریسکهای تهدید کننده نظام بانکداری الکترونیک روش مقابله با خطر جهت حذف یا کاهش ریسک مطالعه و بررسی گردد.