سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

تورج صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

با توجه به ورود فن آوریهای جدید در پردازشتبادل دادها، نیازهای جدیدی در جهت ارایه خدمات بانکی مطرح شده است. با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشدخدمات بانکداری الکترونیک در این کشورها، می توان نیازهای در حال شکل گیری در زمینه خدمات بانکی را مشاهده نمود. فن اوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به صنعت بانکداری شکل منعطف و متحولی بخشیده و آن را مجبور به ترک قیدها و مقررات کهنه نموده است. در این مقاله ضمن آشنایی با مفاهیم و خدمات بانکداری الکترونیک، سعی شده تا عوامل و موانع موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیک در ایران شناسی و سپس اولویت بندی گردد. بمنظور تعیین عوامل موثر در ایجاد و گسترش بانکداری الکترونیک از مطالعه تطبیقی و بمنظور تعیین اولویت این عوامل ازتحقیقات میدانی – با استفاده از نظر متخصصین بانکداری و فن آوری اطلاعات – استفاده شده است. این مقاله برگرفته از نتایج تحقیق پژوهشی اینجانب طی ۱۸ ماه – با همکاری موسسه پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی – می باشد.