سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید رهنما – شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

چکیده:

در این مقاله با استفاده از اطلاعات موجود فروش انرژی و اطلاعات مربوط به تجهیزات روشنائی معابر یک بانک اطلاعات برای سالهای ۷۹ و ۸۰ تهیه شده است که بصورت جداول و نمودارهای کاربردی، انرژی مصرفی را در تعرفه های مختلف در فصول گرم ، سرد و معتدل به تفکیک ناحیه و به ازا ء یک مشترک و انرژی روشنائی معابر را به تفکیک شهرستان و به ازا ء یک مشترک نشان یدهد. این بانک اطلاعات در واقع میتواند بعنوان یک ابزار زیربنائی در مدیریت و برنامه ریزی انرژی بصورت کلان در سطح استان و یا بصورت محلی بکار برده شود.