سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی عقدا – رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
رحمت الله کاردان – عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی کشور
علی ساکت – مسوول بخش پیش بینی و هشدار پژوهشکده سوانح طبیعی کشور
سهیل قره تپه – عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی کشور

چکیده:

در دو یا سه دهه اخیر با توسعه سیستم های اطلاعات جغرافیایی، برنامه ریزی شهری و اجرای نوپای پروژه های زیر بنایی نظیر پیشگیری از خطرات بلایای طبیعی و زیست محیطی در کشور نیاز به تشکیل بان ک اطلاعاتی پایه در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی امری ضروری به نظر می رسد . بطوریکه با جمع آوری داده ها، دسته بندی و ساماندهی آنها تحت عنوان بانکاطلاعاتی می توان دید کلانی از امکانات، شرایط و مسائل موجود بدست آورده و برای مدیریت صحیح بسیار از فعالیتها و طرح های زیربنایی اقدام نمود . در این راستا، تهیه بانک اطلاعاتی ژئوتکنیک گستره تهران با قالبی کارآمد، انعطاف پذیر و قابل توسعه به همراه طراحی و به کار گیری نرم افزار مناسب مورد نظر بوده است که علاوه براین، اهداف زیر نیز مورد توجه بوده است .
الفزمینه ای برای جمع آوری، دسته بندی، ساماندهی داده ها و اطلاعات ژئوتکنیک که بگونه ای پراکنده و غیر منسجم در مراکز، سازمان ها و شرکت های ذیربط بایگانی شده است، فراهم گردد .
بجلوگیری از دوباره کاری برای فعالیتای تحقیقاتی و اجرایی در آن دسته از نواحی که اطلاعات پایه موجود می باشد .
جبدست آوردن دید کلان از امکانات و منابع موجود از داده های ژئوتکنیک و شناسایی نقاط کمبود اطلاعاتی
دتهیه بستر مناسب برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در طرح های عمرانی و زیربنایی آتی
البته برای رسیدن به بانک اطلاعاتی جامع و با دستاوردهای فوق نیاز به همکاری بخش های خصوصی و غیر خصوصی در یک سیستم تعریف شده قانونمند می باشد که متاسفانه در حال حاضر مدیریت واحدی برای اجرای این مهم فراهم نگردیده است لذا بانک اطلاعاتی تهیه شده مشتمل بر اطلاعات و داده هایی از سازمانهایی است که مرتبط با این مهم فعالیت د ارند و امید است که با اعمال سیاستگذاری های جدید امکان توسعه و گسترش بانک مذکور فراهم گردد . بانک اطلاعاتی در محیط ویژوال بیسیک و موتور اطلاعاتی اکسس تهیه شده است . نقشههای موضوعی بازگو کننده فعالیت – های انجام شده در این مقوله، پراکنش گمانههای موجود و وضعیت زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک شهر تهران است .