سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین معماریان – دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشکده های فنی دانشگاه تهران

چکیده:

حجم عظیمی از داده های ژئوتکنیکی، که در طی چند دهه گذشته، با صرف میلیارد ها ریال در کشور تولید شده، در مراکز مختلف پراکنده بوده و بخشهایی از آنها به مرور در حال از بین رفتن اند. این داده ها در صورتی که به نحو مطلوبی سامان یابند م یتوانند در مراحل شناسایی و توجیهی پرژه های عمرانی و معدنی جدید و همچنین در تحقیقات متنوع ژئوتکنیکی، مورد استفاده قرارگیرند. برای دستیابی به این هدف، طرح سه مرحله ای ایجاد سامانه اطلاعات ژئوتکنیکی کشور در دستور کار پایگاه ملی داد ههای علوم زمین قرار گرفت. در این مقاله فرایند طراحی و تهیه مرحله اول این طرح، که به ایجاد پایگاه اطلاعات کتابشناختی ژئوتکنیکی اختصاص یافته، تشریح شده است. تا آغاز سال ۱۳۸۳ اطلاعات جامع بیش از ۱۸۰۰۰ منبع کتابشناختی ژئوتکنیکی از نزدیک به ۱۶۰ مرکز تولید کننده یا نگهدارنده داده های ژئوتکنیکی، گردآوری گردید. این داده ها در پایگاهی که به این منظور طراحی شد سامان یافته و از طریق وب در اختیار کاربران قرار گرفته است (NGDIR.ir) داده های کتابشناختی به عنوان پایه ای جهت انجام مراحل بعدی طرح، که طراحی و راه اندازی سامانه داده های خام ژئوتکنیکی کشور وایجاد امکان پردازش داده های ژئوتکنیکی است، به کار گرفته خواهد شد.