مقاله باورداشت امامت مهدويت در مكتب سامراء که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در سفينه از صفحه ۱۰۳ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: باورداشت امامت مهدويت در مكتب سامراء
این مقاله دارای ۵۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امامت
مقاله ديدگاه فقيهان اماميه
مقاله مهدويت
مقاله ديدگاه فقيهان اماميه
مقاله انتظار امام مهدي (ع)
مقاله تكاليف
مقاله غيبت امام مهدي (ع)
مقاله نگرشي مكتب سامرا
مقاله تاريخ شيعه
مقاله مكتب سامرا
مقاله شيرازي
مقاله ميرزا محمد حسن
مقاله سلطان آبادي
مقاله ملا فتح علي
مقاله صدر
مقاله سيد اسماعيل
مقاله نوري طبرسي
مقاله ميرزا حسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفيد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«مكتب سامراء» نامي است كه بر شيوه علمي جمعي از فقها و محدثان اماميه در قرن سيزدهم و چهاردهم اطلاق ميشود. اين شيوه علمي كه با هجرت ميرزا محمد حسن شيرازي، از نجف به سامراء شكل گرفت در كنار ويژگيهاي فقهي و اصولي، در زمينه باورداشت اصل امامت و مهدويت، ويژگيهاي خاص خود را دارد. نويسنده در اين گفتار ميكوشد كه ده تن از بزرگان و مشاهير اين مكتب را شناسانده و ديدگاههاي آنها را در باورداشت و ضرورت ترويج اصل امامت و مهدويت نشان دهد. مبناي اين تحليلها، آثار آن دانشوران يا آثار نوشته شده درباره آنان است. نويسنده در مقدمه، دلايل انتخاب اين جريان و دشواريهاي تحقيق خود را بيان كرده و در بخش پاياني نوشته خود، به تحليل محتوايي اين مكتب، از زاويه ديد خود پرداخته است.