سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
سمیه نظارت – کارشناس ارشد زراعت
آتنا بیاری – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

انواعی از باکتری های خاکزی موجود در ریزوسفر که می توانند رشد گیاهان را تحریک نمایند در اصطلاح باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) نامیده می شوند . مهمترین مرحله در برقراری ارتباط بین این باکتری های سودمند و گیاه میزبان ، کلونیزاسیون ریش ه ها توسط باکتر ی های PGPR است که بسیاری از عوامل زیستی و غیرزیستی می توانند این ارتباط پیچیده را تحت تأثیر قرار دهند . پس از ایجاد کلونیزاسیون، باکتری های محرک رشد گیاه با افزایش رشد گیاهچه ، توسعه سیستم ریشه ای وافزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری ها از طریق بهبود رشد و سلامت گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان زراعی می گردند . این باکتری ها از یک یا چند مکانیسم مختلف برای تحریک رشد گیاه استفاده می کنند . تحریک رشد گیاهان با این مکانیسم ها می تواند به صور ت مستقیم مانند بهبود تغذیه گیاهی یا غیر مستقیم مانند تأثیر بر سلامت گیاه با حذف عوامل بیماری زا انجام پذیرد . در این مطالعه عوامل زیستی و غیر زیستی موثر بر کلونیزاسیون باکتری ها و نیز انواع مکانیسم های افزایش رشد گیاهان توسط این باکتری ها مورد بررسی قرار گرفته است.