*یکی اسلاید در هر دقیقه بد نباشد

* دانشجو از جملات بلند و پیچیده استفاده می کند. اصطلاحات اختصاصی به کار گرفته بسیار یا مبهم هستند، یا از کلمات اختصاری یا لغات مشکل استفاده می کند. عموماً جملات مجهول برای .شنونده برای دنبال کردن مطلب بسیار مشکل تر از جملات معلوم می باشد

* جالب نیست دانشجو از روی متن بخواند. باید توجه داشت که خواندن از روی متن باعث :می شود که دانشجو، سمینار خود را

* بسیار فرمالیته و پیچیده ارائه کند در حالی که زبان محاورهای با زبان رسمی بسیار متفاوت است.

*خواندن از روی نوشته ها بسیار سریع تر از صحبت کردن غیر رسمی است. در چنین مواردی شنوندگان اطلاعات زیادی را تجربه می کنند، البته ما مشکل دانشجو را در مورد عدم اعتماد به نفس در سمینار به زبان انگلیسی را درک می کنیم، با این حال خواندن از روی متن یک راه درست حل این عدم اعتماد نیست، باید توجه کرد که هیچ گاه شنوندگان دانشجو را به خاطر تعداد کم اشتباهات زبانی مؤاخذه نمی کنند چرا که زبان انگلیسی، زبان دوم اکثر شنوندگان حاضر در جلسه .میباشد

*سایل سمعی بصری (اسلایدها و ترانسیرانسی ها) ناکافی هستند،

خوانا نیستند، موجب ابهام و سردگمی می شوند، خیلی کوچک یا خیلی بزرگ هستند، بسیار شلوغ تهیه شده اند. برخی از دانشجویان اطلاعات زیادی را در مدت زمان کوتاهی در معرض دید قرار می دهند، که درست  .نیست

*ملات یکنواخت و خسته کننده، صحبت کردن سریع یا بسیار آرام، عدم تأکید یا انجام تلفظهای غیرقابل فهم، اینها برخی از عواملی هستند که باعث می شوند شنونده توجه خود را از دست بدهد. اگر دانشجو بخواهد پیام خود را کامل برساند، باید آنرا در ابتدا با صدای بلند و واضح بیان کند و دوباره همان پیام را در آخر تکرار کند. بعضی از دانشجویان پشت خود را به طرف شنوندگان می کنند و بیشتر در کنار پروژکتور و با تماشای عکس هایی که راجع به آن دارند حرف میزنند، که این خود باعث عدم توجه حاضرین می شود، پس در هنگام ایستادن باید به سمت شنوندگان بایستیم.

نوع نگاه سخنران می تواند مبین صداقت، اعتماد و باز بودن بوده و در متقاعد نمودن مخاطبین نقش مهمی ایفاء می کند. در طول صحبت نباید به یک فرد یا یک نقطه نگاه کرد و باید به طور مساوی به همه مخاطبین نگاه نماید. از نگاه سخنران مخاطب باید حسن تفاهم را انتزاع نماید. ارتباط چشمی به سخنران اجازه میدهد تا بتواند واکنش های شنوندگان را نسبت به موضوع و غیره متوجه و به آنها پاسخ دهد. اگر در حین ارائه سمینار اتفاقات غیرمنتظره و یا غیر قابل اجتناب رخ دهد به دست آوردن دوباره کنترل سمینار بسیار مشکل است، برای مثال اکر در حین سمینار صدای سوت خطر، زنگ، پرزدن و ویز ویزکردن مگسی شنیده شود، توجه شنوندگان به اینها جلب شده و موجب از دست رفتن کنترل تمرکز شنوندگان و حتی سخنران می شود. در این شرایط دانشجو باید چند لحظه صبر کند تا این مشکل برطرف شود.

(البته منظور این نیست که مگس را بکشد)، دوباره تمرکز کند و مطالب خود را با این کلمه ادامه دهد همانطور که گفتم…… یکی دیگر از مهارتها برای رفع این مشکل برجسته کردن برخی از نکات مهم سمینار و اعلام اینکه فلان نکته مهم است می باشد. گاهی تکرار کردن موجب جلب توجه مخاطبین می شود. تکرار مهمترین پیام های سمینار در این رابطه موثر واقع می افتد در برخی از موارد بهتر است به صورت سؤالی مطرح کنید که چه می خواهید به آنها بگویید سپس آنجه شما میخواهید به آنها بگوئید ذکر کنید. از لبخند مناسب در زمان ارائه سمینار خود استفاده کنید، به گونه ای که هیچ کدام از مخاطبین از آن ناراحت نشوند. گاهی بیان یک شوخی یا مزاح به گونه ای که حرفهای نژادپرستانه، بی ادبانه و غیره نباشد می تواند کمک کند. گاهی جملات معترضه خندهآور نیز می تواند در جلب توجه مخاطبین مؤثر واقع افتد