سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مونا رشیدی راد – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران
علیرضا حسن زاده – استادیار گروه مدیری فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس تهران
فریدون شمس – دانشیار دانشکده مهندیس برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

امروزه به علت پیچیدگی روزافزون سازمان ها تغییرات پیشران ها تغییر نقش سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی نیاز به تعامل پذیری درون و برون سازمانی و همچنین لزوم حرکت به سمت دولت الکترونیک لزوم معماری سازمانی در سازمان ها روز به روز پررنگتر می شود یکی از عوامل کلیدی موفقیت انجام برنامه معماری سازمانی تعیین روش و نحوه انجام آن است از همین روست که طراحان معماری سازمانی، موکدا توصیه می کنند که قبل ازا جرای معماری سازمانی، ساختار کلی روش با توجه به اقتضائات خاص آن سازمان انتخاب / تدوین و ویژه سازی شود این ساختار وروش که با نام متدولوژی معماری سازمانی شناخته می شود و نقشی اساسی در تهیه معماری ایفا میکند موضوع این مقاله است بطوریکه هدف از این مقاله بیان اجزا ۹ گانه بایسته و شایسته برای یک متدلوژی معماری سازمانی است تا سازمانها قبل از شروع به برنامه ریزی معماری سازمانی و اجرای آن به ا ین اجزا دقت و توجه کافی را داشته باشند تا در صورت انتخاب / تدوین یک متدولوژی معماری سازمانی درخصوص هریک از این اجزا برنامه ریز ی ها و تصمیم گیری های لازم را انجام داده باشند تا پروژه معماری سازمانی در اثر بروز مشکلات ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح، به شکست منجر نگردد این موارد همگی بایستی در سند تعریف متدولوژی مستند و تا پایان پروژه نگهداری شود.