سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی اکبر صادقی رشاد – رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده:

فلسفه اسلامی به رغم برخوردار از صفایا و مزایای بی شمار و پیشینه و گذشته پربار اینک با چالش هایی روبروست این چالشها به ضمیمه ضرورتهای زمانه موجب وموجد بایستگیهای فراوانی گشته است با لحاظ زمینه های گوناگون مرتبط با فلسفه ، این بایستگی ها میتوانددر سه گروه به ترتیب زیر طبقه بندی شود: بایستگی های عرصه تحقیق و نواوری در فلسفه اسلامی بایستگی های حوزه تعلیمفلسفه و فرهنگ سازی فلسفی در جوامع اسلامی، بایستگی های زمینه ترویج فلسفه اسلامی و انزوازدایی ازآن در جهان اینجا به بیان و بررسی فشرده و فهرست وارسی کاستگی و بایستگی در زمینه های فوق می پردازیم برای پرهیز از افزایش حجم مطلب به طرح گزیده هر مورد بسنده کرده توفیق تفصیل از بارگاه باری مسئلت می کنیم.