سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهاء الدین حمدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
غلامرضا زارع – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

رسوبات دونین بالایی و کربونیفر زیرین در ناحیه خوش ییلاق بطور عمده شامل ماسه سنگ ، سنگ آهک و شیب می باشد . و معرف قسمتهای بالایی سازند خوش ییلاق و سازند مبارک است.
با مطالعه عناصر کونودونتی بدست آمده ۱۲ جنس و ۲۵ گونه و زیر گونه تشخیص داده شده است که بیانگر ۶ بایوزون کندودنتی بوده، و مطابق با بایوزونهای استاندارد جهانی می باشد:
Upper gias & Lower triangularis biozone.
Middle & Upper triangularis biozone.
Middle & Upper crepida biozone.
Expansa biozone.
Duplicata & Sabdbergi biozone.
Typicus & Annchoralis Latus & teztuus & tezabus biozone.
واحد سنگی F با تناوب شیلهای خاکستری تا سبز رنگ و سنگهای آهکی خاکستری تا تیره رنگ به ضخامت ۹۰ متر به دلیل وجود عناصر کنودودنتی Spathognathodus crassidentatysm Spa. Cyrus, Siphonodella sanbergi که معرف تورنزیت زیرین می باشند از سازند خوش ییلاق حذف و به سازند مبارک نسبت داده می شود.
بر اساس مطالعات لیتولوژی و پتروگرافی و با توجه به رخساره های کنودونتی رسوبات مطالعه شده در یک محیط نزدیک به ساحل تا کم عمق و نیم عمق نهشته شده اند.