سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل دانشگاه تهران
محسن یزدی مقدم – کارشناس ارشد مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

سازند داریان، یک سازند عمدتا آهکی می باشد که اربیتولین ها از فراوانی نسبتا زیادی در آن برخوردارند، اربیتولین ها از مهمترین گروه فرامینیفرها محسوب می شوند کهدر بایوستراتیگرافی رسوبات کرتاسه پیشین تا میانی از اهمیت بسیاری برخوردارند، در برش های مورد مطالعه-سیوند و دشتک- ۶ گونه اربیتولین شناسایی شدند که با توجه به آن زون تجمعی Orbitolina (mesorbitolina) texana و دو ساب زون تجمعی Praeorbitolina wienandsi-Orbitoitolina (mesorbitolina)lotzei وOrbitolina (mesorbitolina) parva-Orbitolina ( Mesorbitolina) texana برای بخش فوقانی سازند داریان پیشنهاد می شود، بر اساس مطالعه اربیتولین ها سن آپتین برای سازند داریان در نظر گرفته شده که مرز بین دو ساب زون تجمعی فوق منطبق بر مرز early-late Aptian می باشد.