سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد رئوفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا عاشوری – دکتری میکروفسیل شناسی از دانشگاه هال انگلستان، عضو هیئت علمی دانشگاه
محمودرضا مچیدی فرد – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی از آلمان، رئیس گروه چینه شناسی و فسیل شن
محمد وحیدی نیا – دانشجوی دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شهید بهشتی ، عضو هیئت عل

چکیده:

آمونیتهای توالی ضخیمی از سنگ های ژوراسیک پسین در دو برش دهنه حیدری و بجنو(شمال غرب نیشابور) مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این مطالعات شناسایی و معرفی ۷ جنس و ۳۵ گونه از خانواده perisphinctidae است که ۱۲ گونه از آن برای اولین بار از ایران گزارش می شوند، بر اساس فون آمونیتی مزبور ۷ زون آمونیتی قابل تشخیص است که با زونهای زیستی مناطق حاشیه ای دریای مدیترانه انطباق دارد. فونای مورد بررسی حاکی از سن آکسفوردین پسین-کیمرجین برای مجموعه مورد مطالعه است