سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدناصر رئیس السادات – گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد. در این تحقیق بایواستراتیگرافی سازندهای سرچشمه وس نگانه بر اساس آمونیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مجموعه فسیلی ۱۲ بایوزون برایتوالی بارمین بالایی تا آلبین زیرین کپه داغ پیشنهاد گردیده است. زون های Heteroceras spp. و Martelites securiformis برای زیر آشکوب بارمین بالایی، زون های Deshayesites deshayesi , Deshayesistes weissi, Deshayesites oglanlensis و Dufernoyia sp. برای آپتین زیرین، زون های Epicheloniceras subnolosocostatum , Parahoplites spp. برای آپتین میانی، زون های Acanthohoplites و Hypacantholites uhligi برای آپتین بالایی و زون های Douvilleiceras sp. , Leymeriella tandefurcata برای آلبین زیرین پیشنهاد شده است.