سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهناز پروانه نژاد شیرازی – دانشگاه پیام نور – مرکز شیراز
ناهید علیدادی – دانشگاه پیام نور – مرکز شیراز

چکیده:

دشت خرامه در شرق شهر شیراز قرار دارد. یک ستون چینه شناسی از سازند تاربور در این ناحیه اندازه گیری و نمونه برداری شد.این سازنددارای ضخامت ۵۴۳ متراست که تعداد ۲۵ سلاید میکروسکپی از آن تهیه و مورد بررسی میکروسکپی قرار گرفث. درنتیجه این مطالعه، تعدادی میکروفسیل جانوری وکیاهی شناسایی گردید که شاملNezzazata conica, Omphalocyclus macroporus, Rhapyodionina liburnica,همراه با گونهGymnopolia eochoristoporicمربوط به جلبک های سبز می باشد. بر مبنای گونه میکرو فسیل فوقزمان ماییستریختین برای سازند تار بور در این ناحیه پیشنهاد می شود همچمین این سازند از نقطه نظر پترو لوژی مورد مطا لعه قرار گرفت و هشت رخساره رسوبی در آن شناسائی گردید . بر اساس این رخساره های
رسوبی،شرایط محیطی لاگون و کم عمق ساحلی برای این سازند پیشنهاد می شود.