سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز آریا فر – کارشناس ارشد چینه و فسیل‌شناسی به اکتشاف نفت تهران
ایرج مؤمنی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رسوبات کرتاسه در جنوب شهرستان کردکوی با ضخامت ۳۹۰ متر به منظور تعیین سن و چینه نگاری سکانسی مطالعه شده است. این رسوبات از نظر لیتولوژی از آهک مارنی و آهکی ماسه‌ای و نودولار محل‌های زیستی تهدیدی تشکیل شده است که در ناحیه مورد مطالعه کاناپه بسیجی فرسایشی بر روی شیستهای دگرگونی گرگان قرار داشته و توسط رسوبات کواترنری پوشیده می‌شود. روی هم رفته تعداد ۱۵۰ نمونه از آن تهیه و اسلاید میکروسکوپی از آن‌ها تهیه گردید کز نظر فسیل های روزن بران و نیز میکروفاسیس مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و این مطالعه تعدادی گونه فرامینیفر از قبیل G.ventricosa / G.bulloids / G.ARCA / Globotruncana lapparent / Heterohelix / Hedbergella / G. falسونس sostuarti و غیره. شناسایی گردید که بر مبنای ارزش چینه شناسایی آن‌ها زمان کامپانین – مائیستریشتین برای رسوبات ناحیه مورد نظر پیشنهاد می‌شود همچنین گزاره‌های زیر شناسایی شده است: رسوبات مربوط به کامپانین شامل وکستون گلوبوترونکانا دار – اولیگوستژینید دار و بایوکلاست دار تا وکستون / پنکستون بایوکلاست دار که معرف محیط‌های ژ /شیوه کار می‌باشد. و پکستون / گرینستون بایو کلاست دار در رسوبات آهکی ماسه‌ای و قلوه ای کامپانین بالایی که معرف محیط دریایی کم عمق فلات قاره می‌باشد. رسوبات مربوط به مائیستریشتین شامل وکستون /پکستون بایوکلاست دار معرف محیط نیمه عمیق و پکستون / گرینستون بایوکلاست دار و جلبک دار معرف محیط فلات گارنت نریتیک) می‌باشد. مطالعه چین نگاری سکانس این با استفاده از میکروفسیل ها و رخسار هی رسوبی نشان می‌دهد که هم نهشته های کامپانین و هم مائیستریشتین از یک سکانس رسوبی (چرخ دسته سوم) ساخته شده‌اند که شامل دسته رخساره های HST / TST می‌باشند.