سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه هادوی – گروه زمین‌ شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد
لیدا خدادادی – گروه زمین‌ شناسی – دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه نطقی مقدم – پژوهشرا و آزمایشگاه مرکزی رازی – ناحیه دو آموزش‌وپرورش خراسان رضوی

چکیده:

سازنده آب تلخ یکی از سازنده‌های کرتاسه بالایی حوضه رسوبی کپه داغ است . می‌سازند از لحاظ لیتولوزیکی شامل شیل آهکی مارنی خاکستری رنگ مایل به آبی و ما منهای خاکستری رنگ است (افشار هرگاه، ۱٬۹۷۹). در این مطالعه تعداد ۸۰ نمونه از سازنده آب تلخ از مقطع تیپ برداشت شده و برای اولین بار بر مبنای این نانو پلانکتونهای آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ها نظر آماده سازی توسط میکروسکپ نوری پلاریزان مطالعه و توسط دوربین دیجیتال عکس‌برداری شد. در بررسی تعداد ۴۱ جنس و ۷۱ گونه است نانو پلانکتونهای آهکی معرفی گردیده است. براساس گونه‌های شناسایی شده سن نهشته های مذکور انتهای کامپانین پیشین – ماستریشتین پسین می‌باشد.