مقاله با متنبي در ديوانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: با متنبي در ديوانش
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متنبي
مقاله ديوان
مقاله تاريخي
مقاله موضوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي كه نگارنده مقاله، اخيرا يك طرح تحقيقاتي درباره ديوان متنبي تحت عنوان «بررسي استعاره و تمثيل در ديوان متنبي» انجام داده است و در اين تحقيق تمام ديوان را بيت به بيت از نظر گذرانده است و ابياتي را كه به نظر وي داراي استعاره و تمثيل بوده است استخراج كرده است و هر بيت را ابتدا به فارسي شرح داده، سپس وجوه بلاغي آن را بررسي كرده است و براي اين امر بديهي است كه به بسياري از شروح ديوان مراجعه كرده است، لذا دريافته است كه اشعار متنبي را از دو جهت مي توان بررسي كرد: ۱- تاريخي ۲- موضوعي.
هرچند ديوان متنبي بارها به عربي شرح داده شده است و مقالات زيادي پيرامون آن نوشته شده است ولي براي آشنايي بيشتر با بازتاب مسايل تاريخي و بلاغي در شعر متنبي ضروري مي نمايد كه مقالاتي هم در اين زمينه نوشته شود تا اين شاعر بزرگ بيش از پيش به اهل ادب معرفي گردد.
در اين مقاله اشعار متنبي از اين دو جهت بررسي مي شود ولي چون براي ذكر شواهد زياد، در اين مقاله مجالي نيست، تنها به ذكر يك يا دو مورد اكتفا مي شود وگرنه پر واضح است كه براي هر مورد چندين نمونه مي توان ذكر كرد.