سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عیسی پورشهریار – متخصص مراقبت پرواز و فرمانده یگان کنترل ترافیک هوایی مرکز آموزش هوان

چکیده:

روش کنترل ترافیک هوایی به روش سنتی (Procedural) به علت افزایش حجم پروازها، نمی تواند جوابگوی نیازمندی هی فعلی و آینده جهان باشد. بنابراین اتوماتیک نمودن (Automation) کنترل ترافیک هوایی برای جوابگویی به این نیازمندی اجتناب ناپذیر است. از طرفی هیچ سیستم اتوماتیکی را در مقابل از کار افتادن نمی توانیمتضمین نماییم واین سیستم هم ممکن است از کار بیفتد. در این حالت ایا کنترلر قادر است در حالی که حجم پروازها نسبت به زمانی که به روش سنتی کار می کرده، چند برابر شده است، از عهدهکنترل ترافیک هوایی به روش سنتی برآید؟ پس بایدکارایی کنترلر برای مقابله با چنین وضعیتی حفظ و تقویت گردد