سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمد لشکری – شرکت تولیدی ایران تایر- واحد تحقیقات

چکیده:

در این پژوهش دو تایر ۱۶-۷۵۰ با بریکر و بدون آن با هدف مطالعه اثر بریکر بر روی فرسایش توسط روش المان محدود تحت شرایط فشار باد داخلی، بار عمودی ایستا و غلتش حالت پایدار تحلیل شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دو عامل عمده موثر بر فرسایش تایر (فشار ناحیه تماس و سرخوردگی ترد بر روی سطح جاده) به نفع تایر بدون بریکر بوده که این مطلی توسط آزمودن جاده نیز به تایید رسیده است.