مقاله بتا تالاسمي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: بتا تالاسمي در ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتا تالاسمي
مقاله جهش
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پولادي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسيني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پورفيضي عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بتا تالاسمي يکي از شايع ترين بيماري هاي ژنتيکي در ايران است، بيش از دو ميليون حامل بتا تالاسمي در ايران وجود دارد. در دو دهه اخير، جهش هاي ژن بتاگلوبين در چندين استان مورد بررسي قرار گرفته است. ناهمگني ژنتيکي – قومي در ايران، باعث ظهور انواع متفاوت جهش ها، در اين ژن شده است. مقايسه بين استان هاي مختلف نشان مي دهد که پراکندگي جهش ها به طور قابل ملاحظه اي در نوع و فراواني متفاوت است. تاکنون حدود ۶۰ نوع جهش مختلف در بيماران ايراني گزارش شده است. آشنايي مراکز تشخيصي با جهش هاي ايران و نحوه پراکندگي آنها مي تواند کمک موثري در تشخيص هاي ژنتيکي در مناطق مختلف ايران باشد. اين مقاله با مروري بر يافته ها به بررسي مطالعات مختلف در مورد توزيع پراکندگي جهش هاي بتا تالاسمي در ايران مي پردازد.