سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی حمزه – دانشگاه امام حسین(ع) دانشجوی کارشناسی عمران
مصطفی شمشیری – دانشگاه امام حسین(ع)-دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

بتن خود متراکم( SCC)بتنی است با روانی و کارایی بسیار بالا که تحت اثر وزن خود و بدون صرف هی چگونه انرژی تراکم میشود.این بتن به راحتی در اعضای ساز های جای گرفته و در مواردی که ویبره کردن در آن محل کار دشواری است بااستفاده از این بتن در کار بسیار تسهیل حاصل م یشود. علیرغم چندین سال استفاده از این نوع بتن در کشورهای بسیار پیشرفته لیکن در ایران کاربرد چندانی ندارد و کمتر به آن توجه شده است.در این مقاله در ابتدا به معرفی بتن خودتراکم پرداخته و مزایای استفاده از این نوع بتن و بکارگیری روان کنند ههادر بتن خودتراکم و طرح مخلوط این بتن مورد بررسی قرار گرفته است.در پایان به ذکر مشکلات موجود در بکارگیری از بتن خودتراکم در ایران پرداخته شده است.