سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا شاهجویی – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
حامد زادمهر – دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

بتن خود متراکم مورد استفاده قرارگرفته و روز به روز کاربرد خویش را بین مهندسین پیدا می کن د. متاسفانه به دلایل نامعلوم تا کنون این صنعت در ایران رواج نیافته اس ت. امیداست با آشنایی بیشتر مهندسین عمران با ای ن تکنولوژی ، این صنعت جای خویش را در ایران باز کرده و مشکلات اجرایی کارگاهی ایران را کاهش ده د. دلایل اقتصادی پیشرفت روزافزون کاربردی: (S.C.C)به شرح زیر می باشد۱) اجرای سریعتر ۲) کاهش نیروی انسانی ۳) پرداخت بهتر سطوح ۴) قالب ریزی مطلوبتر۵) مقاطع نازکتربتنی ۶) آزادی بیشتر طراحی ۷) کاهش امواج صوتی بدلیل عدم عملیات ویبره همره است. در این مقاله دامنه وسیعی از S.C.C کاربردهای عملی این صنعت با تحقیقات بیشتر برروی خواص اطلاعات حاصله و آزمایشات انجام شده و تعدادی از روش های آزمایش آن مورد بررسی قرارگرفته است.