سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حجت ا… واله – مدیر فنی پروژه سد و نیروگاه مسجد سلیمان – مشارکت تابلیه و پرلیت- تورن
سیداحمد دانشیار – مدیر دفتر فنی پروژه سد استور – شرکت تابلیه – تهران – ایران

چکیده:

اجرای پروژه های برق آبی در کشور هر لحظه وسیع تر و متکامل تر می گردد همراه با این وسعت، برنامه ریزی آنها در جهت اقدام بموقع پروژه ها پیچیده تر می شود.در مطالعات اولیه ، کلیه گزینه ها و طرحهای گوناگون بررسی و بهترین آنها از نظر بازدهی مناسب و منابع مالی انتخاب میگردد. هدف نهایی طرح بهینه و کامل، اجرای پروژه در مدت مشخص و تعیین شده در چارچوب برنامه زمان بندی مصوب میباشد.پروژه برق آبی سد و نیروگاه مسجد سلیمان (گدارلندر) یکی از پروژه هایی است که بدلیل لزوم بازپرداخت وام ، زمان راه اندازی نیروگاه و تولید برق از اهمیت خاصی برخوردار است.تاخیرات زمانی غیر قابل پیش بینی در جریان اجرای پروژه دستگاه اجرایی را وادار به کاهش زمان فعالیتهای باقیمانده نمود.در این راستا و جهت تحقق این مهم، مشخصات فنی اجرایی بر پایه مطالعات فنی و مهندسی دستخوش تغییرات اساسی گردید . که مهمترین آنها را میتوان اجرای عملیات بتن ریزی توام با حفاری دانست