سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید صنعتی منفرد – دانشجوی کارشناسی دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نوید علوی – دانشجوی کارشناسی دانشکدة مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

استفاده از الیاف در بتن از ۴۰ سال پیش آغاز شد و طی این سالها استفاده از آن افزایش زیادی یافته ، استفاده از الیاف در بتن سبب می شود که شکنندگی بتن تا حد قابل توجهی کاهش یابد و بتن الیافی رفتار شکل پذیری در بارهای مختلف از جمله فشار، کشش، ضربه، و . . . از خود نشان می دهد .
در این مقاله دلیل ضرورت استفاده از الیاف، انواع مختلف الیاف، نحوة ساخت خواص مکانیکی و کاربردهای بتن الیافی با توجه به نتایج کاربردها و پژوهشهای انجام شده تا کنون و همچنین ملاحظات فنی – اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

[CIVILICA: این مقاله عینا در دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران نیز ارائه شده است و متاسفانه داوران این کنفرانس متوجه این موضوع نشده اند!]