سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان رزاز – داشنجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
پیام حسینی – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مجید دلکش –
عباس بوشهریان –

چکیده:

این مقاله عملکرد بتن های حاوی متاکائولن را که دارای نسبت آب به مواد چسبنده کمتر از ۰,۳ می باشند، بررسی میکند. سیمان پرتلند حدود ۲۰ % با متاکائولن جایگزین شده است. تستهای صورت گرفته شامل مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته دینامیکی و تغییر طول می باشد. نمونهها در آب و دردمای ۲۰ نگهداری شدند. نتایج نشان میدهد عملکرد بتن های حاوی متاکائولن با نسبت آب به مواد چسبنده کم تفاوت چندانی با نسبت زیاد آب به مواد چسبنده که قبلا آزمایش گردیده، ندارد.