سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

برای بررسی عملکرد واقعی ساختمانها در هنگام زلزله باید تحلیل دینامیکی غیر خطی صورت گیرد تا تغییر مکانهای بیشینه و توزیع واقعی مفاصل پلاستیک، مشخص گردد . بدین منظور می توان از رکورد زلزله های موجود استفاده نمود . یکی از مسایل مهم در این زمینه، مقیاس نمودن رکوردها و انتخاب مناسب ترین پارامتر جهت مقایسه نتایج می باشد . با توجه به پریود سازه و شرایط ساختگاهی می توان در هر موردی بهترین پارامتر را برای مقیاس نمودن رکورد انتخاب نمود .در این مقاله در مورد اثرات مقادیر بیشینه شتاب، سرعت و جابجایی بر نتایج مربوط به پاسخ دینامیکی سازه و مقادیر شاخص خرابی بحث می گردد . روند تحقیق به این صورت است که رکوردهای شتاب چند زلزله نسبت به PGA مقیاسشده و پاسخ سازه تحت آنها تعیین می گردد . سپس کلیه رکوردهای شتاب طوری مقیاس می شوند کهPGA تمام آنها برابر واحد بوده و با انتگرال گیری از این رکوردهای نرمال شده می توان تاریخچه سرعت و جابج ایی زمین را تعیین نمود.با مقایسه مقدارPGD و PGV رکوردها و ملاحظه میزان بیشینه تغییر شکل و شاخص خرابی، در مورد نحوه اثر پارامترهای دامنه بر پاسخ سازه بحث می گردد.