سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر شفیعی بافتی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
علی امیری – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
عباس اکبر زاده – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند

چکیده:

بر اساس اطلاعات بدست آمده تشکیل حوضه رسوبی پر کامبرین پایانی ، کامبرین ایران ناشی از فازکو هزایی کاتانگایی می باشد . در این اثنی هم ارزی سنی رسوبات دوره های یاد شده در این حوضه رسوبی – تبخیری می تواند مدلی تکتونیکی را برای این حوضه رسوبی بر اساس روند های ساختاری رسوبی ارائه دهد . بر این اسا س حوضه رسوبی فوق را می توان به سه بخش تقسیم نموده . الف : قسمت شمالی که از حوالی سمنان تا تراست فعلی زاگرس گسترده بوده است . ب : قسمت میانی که از تراست زاگرس تا قسمتهای شمالی امارات متحده عربی را در بر گرفته بوده است . ج : قسمت جنوبی که از مرز جنوبی خلیج فارس کنونی تا قسمتهای شرقی ، جنوب شرقی شبه جزیره ی عربستان را فرا می گرفته است . نوع رسوبات تبخیری پراکنده درز زاگرس و ایران مرکزی در دوره های زمانی یاد شده و همچنین نظریه های ایجاد وتوزیع آنها ، روندهای ساختاری فوق و مور فو لو ژی آنها را تایید می نماید .