سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید حسین هاشمی – شرکت توزیع نیروی برق شمال شرق

چکیده:

کشورهای درحال توسعه کارهای زیربنایی زیادی دارند که نیازمند تولیدو مصرف انرژی الکتریکی می باشد درضمن نرخ رشد ممالک صنعتیپیش رفته روبه افزایش است تاآنجاکه طبق آمارو گزارشات بانک جهانی تقاضای برق درده سال گذشته به دوبرابر رسیده و پییش بینی میشو تاسال ۲۰۱۲ میلادی تقاضای جهانی به استفاده ازاین انرژی به ۳/۵ برابر خواهد رسید ازسوی دیگر ذخائر سوختهای فسیلی کره زمین روبه نقصان است و می باید منابع جدیدی جایگزین آن شود .تولید این چنین انرژی اولیه و تبدیل و توزیع آن درهرحال متضمن ضایعات زیادی میباشد و به این جهت دو سئوال پیوسته مطرح بوده است که :آیا ما خواهیم توانست به منابع جدید انرژی برای توسعه مورد نیازدست یابیم ؟ و یا باید درجهت کاهش تلفات و ضایعات انرژی گامهای اساسی برداریم ؟