سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمرتضی حسینیان – مهندسین مشاور فرپاک

چکیده:

یکی از مسائلی که آینده بشریت را با خطراتی مواجه ساخته کمبود منابع آبی در آینده است. مهمترین علت این کمبود را می توان تخلیه فاضلابهای شهری و صنعتی در آبها در درجه اول و هدر رفت ن آب در شبکه های فرسوده و قدیمی و بالاخره در زیاده روی در مصرف آبها دانست. گرچه بشر توانسته است با دسترسی به تکنولوژیهای تصفیه آب به میزان وسیعی بر آلودگیهای موجود غلبه نماید ولی آلودگی هایی وجود دارند که حتی با مدرنترین روشهای تصفیه آب زدوده نمی شوند.
در جهت جبران کمبود منابع آبی مهمترین چاره جوئی که به فکر انسان رسیده در درجه اول انتقال آب از راه دور و در درجه دوم جلوگیری از هدر رفتن آب در شبکه است. شاید مهمترین روش رفع کمبود آب اجتماعات استفاده بهینه از فاضلابهای تصفیه شده است. همانطور که می دانیم امروزه در اکثر اجتماعات از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی پرورش آبزیان صنایع و بسیاری موارد دیگر استفاده می نمایند. بدیهی است کاربرد فاضلاب در کشاورزی میتواند به استفاه بیشتر از منابع آبی که کاربرد کشاورزی داشته اند کمک نماید.
در نوشته حاضر سعی شده است روشهای مقابله با بحران آب با استفاده از فاضلاب تصفیه شده مورد بحثوگفتگو قرار گیرد.