سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدمصطفی مرتضوی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
مجید دهقانی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
محمد حیدری – دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
رسول باقری – دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی آب دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

چکیده:
بحران آب در ایران از دیرباز به عنوان یک معضل مطرح بوده است. درسال های اخیر به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک که از منابع آب زیرزمینی استفاده می نمایند این مشکل به صورت جدی مطرحاست. در تحقیق حاضر بحران آب در دشت رفسنجان مورد بررسی قرار گرفت و پیامدهای این واقعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد بیکاری و مشکلات اقتصادی، قاچاق و ناامنی و نشستمنطقه ای زمین و افت قابل توجه سطح آب زیرزمینی از پیامدهای برداشت بی رویه از این سفره آب زیرزمینی است. به نظر می رسد برای مقابله و کاهش اثرات پیامدهای یاد شده جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، استفاده از شیوه های نوین آبیاری و جایگزینی فعالیت های صنعتی و خدماتی ضروری به نظر می رسد