سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباسعلی قزل سوفلو – دکترای عمران – مهندسین مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

آب مایه حیات و منشاء آبادانی است . بررسی میزان موجودی آب در کشورها در گذشته و پیش بینی سرانه آن در آینده، وضعیت هشدار دهندهای را نوید میدهد . افزایش جمعیت و نیاز به منابع آب جهت شرب، بهداشت و تهیه غذا، تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین و به تبع آن کاهش منابع آب شیرین و بالاخره آلودگی آب را می توان دلایل عمده کاهش منابع آب عنوان کرد . کمبود آب، تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه داشته و سلامت عمومی را تهدید میکند . راه حلهای مقابله با بحران آب را می توان در موضوعات کلی نظیر ارزیابیها، تدوین قوانین و خط مشی عمومی با کاهش تقاضا و افزایش عرضه، توسعه اقتصادی، مشارکت و آموزش عمومی جستجو کرد . در این مقاله ضمن بررسی میزان موجودی آب و همچنین تبعات کمبود آن در آینده، به راه کارهای مقابله با بحران کمبود آب پرداخته میشود .