سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهیار بوستانی – کارشناس ارشد جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که تقریبا می تواند در هر ناحیه به وقوع بپیوندد و منجر به زیانها و هزینه های عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شود که در سالهای اخیر این گونه خسارات و هزینه ها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. سوابق وتجارب موجود بیانگر آن است که وقوع این پدیده ناگهانی نبوده و به تدریج به صورت بطئی اتفاق می افتد. استان فارس از جمله مناطقی است که در چند سال اخیر تحت پدیدهخشکسالی قرار گرفته است. عواملی نظیروابسته بودن کشاورزی به منابع آب زیر زمینی محدود بودن نزولات جوی و پراکنش نامناسب آن و بهره برداری غیر اصولی از منابع آب باعث بوجود آمدن این پدیده شده است. افزایش سطح زیر کشت، نقصان منابع آب زیر زمینی، عدم گسترش و سرمایه گذاری مناسب در اجرای طرح های آبیاری نوین و پایین بودن راندمان آبیاری باعث تشدید این پدیده در استان شده است. با توجه به این عوامل ضرورت صرفه جویی ، مصرف بهینه و افزایش کارایی مصرف آب به شدت احساس می شود. برای این منظور آموزش بهره برداران، تحویل حجمی آب، توسعه و اجرای طرح های تجهیز و یکپارچه سازی اراضی، آبیاری نوین ، تغییر در الگوی کشت، محدود نمودن سطح زیر کشت محصولات با نیاز ابی بالا، کاهش تبخیر و تعرق در محیط، کاهش سطح زیر کشت ، اتخاذ سیاستهای تشویقی برای صرفه جویی در مصرف آب و غیره پیشنهاد می شود.