سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز شکوری – عضو اصلی آکادمی بین المللی اکوانرژتیک
علیرضا ضیائی جاوید – دانشجوی دوره دکتری دانشگاه دولتی باکو

چکیده:

در بین مسائل بیشمار حفاظت از بیوسفر و استفاده پرثمر از ذخایر ان منابع آبی جهان به عنوا ن محیطی که انسان و جمعیت بشری را در احاطه خود دارد از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد در زمره فرایندهای اساسی که پویایی نرمل بیوسفر را تامین می کنند اشعه خورشیدی آب، خاک وفرایند فتوسنتز از اهمیت بیشتری برخوردارند.