سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد خلعتبری – استاد یار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

در این مقاله سعی شده است بحران زلزله را ب عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده فشار روانی مورد بررسی قرار داده و علاوه بر آن دیگر عواملی را که در ایجاد فشار روانی موثرند را نیز مورد تحلیل گسترده تری قرار دهیم و همچنین سعی بر این است تا تاثیری را که استرس بر فرد فرد افراد جامعه دارد نیز تحلیل شود، گرچه می دانید تا حدی فشار روانی و اضطراب ناشی از آن برای ادامه حیات ضروری است ولی افزایش فشار روانی و اضطراب ناشی از آن بسیار خطرناک و صدمه زننده می باشد در بحث حاضر بیشتر روی همین صدمات و آسیب ها تاکید می شود تا اینکه سازندگان ساختمانهای مسکونی و ادا ری با آشنا شدن با پیامدهای این بحران بر اساس شناسایی عواقب کار خود در ساختن بناهای محکم و مقاوم در مقابل زلزله انسانها را از این بحران رهایی دهند.