مقاله بحران مالي جهاني، بازار جهاني نفت و استراتژي اوپك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۸۴ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بحران مالي جهاني، بازار جهاني نفت و استراتژي اوپك
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: كيانوند مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحران مالي جهاني در تابستان ۲۰۰۷، طي مدت كوتاهي، بر اقتصاد آمريكا و سپس اروپا اثر گذاشت. اين بحران به تدريج به تمام اقتصادها و بازارهاي جهان سرايت كرده و تمام كشورها را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تحت تاثير قرار داد. اين بحران از طريق تاثير بر تقاضا در بازارهاي انرژي، به خصوص بازار نفت، باعث كاهش قيمت آن گرديد. كاهش قيمت هاي نفت از ۱۴۷ دلار در ژوئيه ۲۰۰۸ به كمتر از ۴۰ دلار در پايان ۲۰۰۸، دليلي بر اين مدعاست. به دنبال تاثير بر بخش تقاضا، بخش عرضه نيز در پي واكنش به اين تحولات برآمد.
اوپك بخش عمده اي از عرضه نفت را در بازار جهاني به خود اختصاص داده است. از آنجا كه اقتصاد اكثر كشورهاي عضو اوپك به شدت تحت تاثير درآمدهاي نفتي است، كاهش درآمدها ضمن تاثير بر اقتصاد آنها بر تصميمات آنها ـ يعني ميزان توليد و سهم آنها از بازار اوپك ـ تاثير خواهد گذاشت. ايران دومين عضو بزرگ اوپك مي باشد و به اين جهت تصميمات اوپك اقتصاد نفتي ما را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين در چنين شرايطي، بررسي تصميمات اوپك و شناسايي منافع و مشكلات متاثر از اين تصميمات مي تواند اهميت ويژه اي داشته باشد. ضمنا مي توان از نتيجه تصميمات اوپك براي تجربه اندوزي در مقابله با بحران ها و كاهش هاي قيمت در آينده استفاده كرد.