مقاله بحران مالي جهاني، راهکارها و سياست هاي پيشنهادي (تحليلي از آنکتاد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۳۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بحران مالي جهاني، راهکارها و سياست هاي پيشنهادي (تحليلي از آنکتاد)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران مالي
مقاله نظام مالي بين المللي
مقاله نظام پولي بين المللي
مقاله مديريت حساب هاي سرمايه
مقاله سفته بازي
مقاله وام هاي رهني پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسي زنوز موسي
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزارش تجارت و توسعه ۲۰۰۹ چشم اندازي تيره از اقتصاد جهاني را در شرايط بحران کنوني مالي و اقتصادي جهاني ارایه مي کند. اين گزارش طرق مختلف انتقال اين بحران عميق از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار شامل جريانهاي مالي، تجارت بين الملل و قيمت کالاهاي اساسي، ارسال وجوه توسط مهاجران به کشورهاي خود و بدهي هاي خارجي و همچنين سياست هاي کوتاه مدت اتخاذ شده براي مقابله با آثار اين بحران، شامل بسته هاي محرک مالي، سياست کمک هاي پولي و حمايت از نهادهاي مالي بيمار را بررسي کرده است.
آنکتاد، با توجه به نواقص عمده نظام هاي پولي و مالي بين المللي، برخي فاکتورهاي اصلاح ساختار نظام مالي بين المللي شامل مديريت موثر حساب هاي سرمايه، تقويت نقش حق برداشت ويژه و ايجاد يک چارچوب مورد توافق همگاني براي مديريت نرخ برابري ارز را طرح مي کند. اصلاحات مورد نظر متضمن بازنگري اساسي در نحوه اداره نظام مالي جهاني به منظور تثبيت روابط تجاري و مالي از طريق کاهش پتانسيل هاي انتفاع از جريان هاي سرمايه سفته بازي است. اين اقدامات، احتمال وقوع بحران هاي مشابه را در آينده کاهش مي دهند و به ايجاد فضاي کلان – اقتصادي پايداري کمک مي کند که به رشد و تغييرات ساختاري يکنواخت در کشورهاي در حال توسعه مي انجامد.