مقاله بحران مشروعيت دولت ناصري و تاثير آن در گرايش ناصرالدين شاه به اصلاحات تجدد گرايانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۴۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بحران مشروعيت دولت ناصري و تاثير آن در گرايش ناصرالدين شاه به اصلاحات تجدد گرايانه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نــاصرالدين شاه قــاجار
مقاله بحران مشروعيت
مقاله شورش ها
مقاله اصلاحات
مقاله تجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ نوري محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده بيرجندي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دوره ناصري، عوامل بحران زاي متعددي از جمله نا آرامي هاي شهري، شورش هاي سياسي و اجتماعي، اغتشاشات و غارتگري ها، به اعتبار مشروعيت نظام ناصري آسيب هاي جدي وارد ساخت. به دليل تحولات زمانه و تفاوت ماهيت و مطالبات برخي از اين شورش ها با شورش هاي سنتي، همچنين به سبب ناکارآمدي منابع مشروعيت ساز سنتي، مديريت اين بحران جز بر پايه ايده هاي سياسي نو و استقرار نهادهاي جديد امکان پذير نبود. در واقع رويکرد ناصرالدين شاه به تجدد و اصلاحات متجددانه به منظور مقابله با بحران مشروعيت و باز سازي اقتدار و اعتبار نظام ناصري صورت گرفته است.