مقاله بحران نقد: تصادف نظريه و متن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نقد ادبي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: بحران نقد: تصادف نظريه و متن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمارتي مقدم داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، انبوهي از مقالات نقد ادبي در نشريه هاي پژوهشي کشور منتشر مي شود که ساختاري دوپاره دارند؛ در بخش اول به معرفي يک نظريه مي پردازند و در بخش دوم نظريه را بر يک متن ادبي اعمال مي کنند. براي مثال در پاره نخست نظريه هايي چون فرماليسم، ساختارگرايي، روايت شناسي، سخن کاوي انتقادي و … معرفي مي شوند و در پاره دوم متني اغلب بدون توجه به قابليت ها و تناسب آن با نظريه معرفي شده مورد بررسي قرار مي گيرد. در حقيقت، آنچه بيش از هرچيز به بيمارگونگي اين روش منجر شده.