سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محسن صادقی گلی – جمعیت هلال احمر اصفهان
حانیه سادات سجادی – کارشناس ارشد – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

چکیده:

وقوع حوادث غیر مترقبه ، آشفتگی اوضاع و ایجاد بحران را در منطقه بدنبال دارد که کنترل بحران ایجاد شده نیازمند وجود مدیریتی کارآمد و موثر می باشد.وقوع مکرراین حوادث در کشورمان، توجه به بحث مدیریت بحران را بیش از پیش نمایان کرده است. مثلا در زلزلههولناک شهرستان بم، لزوم بازنگری به وظایفو مسئولیتهای هر یک از ارگانهای دخیل در امر کنترل بحران، و توجه به بحث مدیریت بحران مجددا احساس گردید. متاسفانه در هر بار وقوع این حخوادث شاهد آن بوده ایم که مشکلات زیادی در مدیریت بحران وجود داشته و همکاری های بین بخشی، برای امر کنترل بحران دیده نمی شود. نظر به اینکه کشور ایران با داشتن سابقه وقوع بلایای طبیعی زیاد، جزء حادثهخیزترین کشورهای جهان می باشد، و از طرفی برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی و واکنش در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه، امری ضروری است، بر آن شدیم تا با انجامیک بررسی و ذکر یک مثال عینی (زلزله شهرستان بم) ضمن بیان مطلبی در زمینه مدیریت بحران، مشکلات عمده و اساسی کنترل بحران را شناسایی و پیشنهاداتی برای حل آنها ارائه دهیم.
نتایج این بررسی نشان داد که مهمترین مشکل در کنترل بحران، ضعف مدیریتی و عدم انجام برنامه ریزیهای دقیق است. وقوع هر حادثه ناگهانی، شرایط بحرانی ایجاد می کند که اداره آن نیازمند وجود مدیران شجاع، با تجربه و با تدبیر می باشد. برای ارائه کاراتر خدمات و کنترل بحرا ابتدا در مدیریت پیش ازبحران باید تلاش کرد که آموخته ها را افزایش داد و اطلاعات لازم را بدست آورد و سازماندهی نمود که برای این امر مهم، کسبشناخت بحرانقدم اول خواهد بود سپس در مرحله بعد (مدیریت بحران) بایستی حوادث زمان حال که دیروز در مدیریت پیش از بحران آموخته شده تجربه، لمس و ارزیابی گردید.
متاسفانه بحث مدیریت بحران در کشور ما چندان جدی گرفته نشده و در هر حادثهغیر مترقبهفقدان این مدیریت و وجود سازمان های مواردی مانع از کنترل درست و صحیح بحران می گردد.لذا ضروری است مطالعات بیشتری و آموزشهای لازم در این زمینه انجام و ارائه گردد.