سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه خانمحمدی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر، دانش
رضا آقایی زاده ضروفی – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر، دانش
یوشی نبوساتو – گروه تحلیل تصویر تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی، دانشگاه اوزاکا، ژاپن

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم در تشخیص بیماری در مفصل لگن، اندازه گیری ضخامت غضروفها در این مفصل می باشد. در این مطالعه روش اتوماتیکی برای بخشبندی غضروفها با استفاده از داده های MR ارائه می شود. در این مقوله روشی که ارائه می شود روشی چند مرحله ای می باشد. ابتدا برای ایزوتروپیک کردن داده ها، با تکنیک اینترپلاسیون سینک از آنها نمونه برداری مجدد به عمل می آید. سپس با فرض سر فمور به شکل کره با کمک تبدیل هاف مرکز آن تخمین زده می شود. بعد از آن با روش کوانتیزاسیون برداری، استخوانها بخشبندی می گردند. با استفاده از مرز استخوان ها فضای بین مفصلی با عملیات مورفولوژیک بدست می آید. با کمک فیلترهای مشتق گیر سه بعدی در راستای شعاع فمور، مرزها ارتقا داده شده و با اعمال فیلتر آشکار ساز لبه کنی و با حذف مرزهای نامطلوب با توجه به شرایط آناتومیکی، مرز فضای آرتیکولار بدست می آید. با داشتن فضای بین مفصلی و فضای آرتیکولار می توان غضروفهای مفصلی را با روش های تفاضلی بخشبندی نمود. قسمتهای مختلف این الگوریتم در محیطهای برنامه نویسی ++C و MATLAB طراحی و اجرا شده است. قابلیت این روش به طور موفقیت آمیز در ۴۰ مفصل لگن یعنی ۱۲۰۰ تصویر MR ارزیابی شده است.