سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هنگامه میرزاعلیان – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا احمد زاده – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزانه کلاهدوزان – بیمارستان آیت الله کاشانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

استفاده از کامپیوتر به منظور کمک در تشخیص سرطان پستان درتصاویر ماموگرام دیجیتال در طرحهای غربالگری ضروریست. از آنجا که تنها بخشی از ماموگرام شامل پستان و بقیه پسزمینه است، پیدا کردن مرز پستان میتواند جستجو برای پیدا کردن موارد غیرنرمال را به ناحیهای که پستان را شامل میشود، محدود کند. میتوان با استفاده از مرز پستان مکان نیپل و تعدادی نقاط برای یافتن ماهیچه پکتورال تولید کرد. اغلب ماموگرامها شامل آرتیفکتها با شدت بالا هستند مانند برچسبهای شناسائی که میتوانند در بخشبندی تاثیر منفی بگذارند. در این پژوهش یک الگوریتم پیش- پردازش برای حذف آرتیفکتها و سپس الگوریتمی برای استخراج مرز پستان ارائه شده است.