سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهروز فقیه روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه تهران
رضا آقایی زاده ظروفی – دانشیار گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی دانشگاه تهران
شهرام اخلاق پور – استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

چکیده دراین مقاله روشی برای بخشبندی دقیق حفره های کولونی از سایر حفره های موجود در تصاویر سیتیاسکن که واحد اولیه سیستم کولونسکوپی مجازی می باشد ارائه شده است. روش پیشنهادی استفاده از تکنیک خوشه بندی و به دنبال آن اعمال دانش آن اعمال دانش آناتومیک در جداسازی حفره های کولون از سایر حفره (SVC) ) بردا هاست. در ادامه مزایای این روش نسبت به روشهای متداول بخشبندی مانند استفاده از مقدار آستانه، روش مبتنی بر جستجوی لبه بیان شده است. نتایج نشان می دهد که این تکنیک دارای دقت بیشتری در بخشبندی مخصوصًا در یافتن استفاده شده ROC واکسل های حجمی جزئی می باشد. برای ارزیابی نتایج از معیارهای ارزیابی مختلفی از جمله منحنی است. در نهایت با استفاده از نرم افزار مدال، مدل سه بعدی بدست آمده از روده بزرگ نشان داده می شود.