سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیررضا رحمانی – کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران
هادی کوزه چی – کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران
حامد سحابی – کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران
نوشین ولی بیگ – کارشناس ارشد مدیریت، شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران

چکیده:

بررسی بازارهای توسعه یافته ی مشاوره ی مدیریت نشان می دهد که مشاوران در تحولات اقتصادی و اجتماعی نقشی کلیدی به عهده دارند . میزان توسعه ی مشاوره ی مدیریت شاخصی پیشرو برای سنجش سطح توسعه ی اقتصاد دانش محور در کشورها به شمار می رود . نظام مشاورهی مدیریت بر نوآوری استوار است و نهادها از ارکان ساختاری آن می باشند . تغییر نهادی و تبیین تقاضا پیش نیاز توسعه این نظام است . این مقاله به تبیین این ضرورت و ارائه نتایج تحقیقی درباره تبیین تقاضای مجریان طرح های توسعه ی پتروشیمی نسبت به خدمات مشاوره ی مدیریت می پردازد . در این راستا معیارهای مختلف بخشبندی مشاوران، شامل نوع رابطه با کارفرما، سازماندهی مشاور و رشته های تخصصی بررسی شده اند و رشته تخصصی به عنوان هایِ مبنای بخش بندی انتخاب شده است . بخش بندی بر اساس مطالعه ی جامع ادبیات موضوع، ترازیابی با بازارهای توسعه یافته و در نهایت انطباق با شرایط کشور از طریق مشارکت گسترده ی ذی نفعان انجام گرفته است . روش تحقیق بر اساس برنامه ریزی تعاملی و به خصوص طراحی آرمانی بوده است .
این مطالعه در راستای پروژه " ارتقا و بهبود وضع مشاوران مدیریت و سیستم " و با هدف " طراحی وضعیت مطلوب مشاوران مدیریت " جهت ارائه خدمات مناسب مشاوره مدیریت به مجریان طرحهای توسعهای پتروشیمی صورت گرفته است . این پروژه توسط " مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه " در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تعریف گردیده و توسط بنیاد صنعتی ایران در حال اجرا است . به همین دلیل جا دارد از راهنماییها و زحمات ریاست محترم آن مرکز، جناب آقای مهندس رسولی، و نماینده محترم آن، آقای مهندس محمدرضا فرجمشائی، تقدیر و تشکر صورت گیرد .