مقاله بدر در محاق: مضامين شعري و شيوه شاعري بدر چاچي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بدر در محاق: مضامين شعري و شيوه شاعري بدر چاچي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدر چاچي
مقاله شعر قرن هشتم
مقاله شعر مصنوع
مقاله بدرچاچي و خاقاني
مقاله ادبيات فارسي در هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيتي فروز علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدر چاچي از شاعران قرن هشتم هجري و از پيروان تواناي سبك خاقاني است كه تاكنون شعر او چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در اين مقاله پس از معرفي اجمالي شاعر و بيان موقعيت او در نزد اديبان پارسي گوي هند، مضامين شعر و شيوه شاعري وي مورد بحث قرار خواهد گرفت و در پايان نيز برخي از ويژگيهاي كم كاربرد شعر او ارايه خواهد شد.