سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجید هاشمی نژاد – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله یک رابطه برای بدست آوردن امپدانس مربوط به لایه های نیمه هادی کابلهای فشار قوی XLPE زیر زمینی را به صورت تابع فرکانس ارائه می نماید. امپدانس داخلی، خارجی و مزدوج یک سیستم متشکل از دو لایه هادی و نیمه هادی در کنار هم تفاوت قابل ملاحظه با حالت تک هادی که درآن لایه نیمه هادی در نظر گرفته نمیشود، دارد. مشخصه های انتشار شامل ثابت انتشار و امپدانس مشخصه در یک کابل دارای لایهنیمه هادی و با احتساب مقادیر مختلفی برای رسانایی این لایه نیمه هادی ارائه گردیده است.لایه نیمه هادی امپدانس هادی را افزایش می دهد و باعث افزایش ضریب تضعیف، کاهش سرعت سیر موج و امپدانس مشخصه کابل می گردند. اضافه ولتاژهای گذرا با سرعت بیشتری تضعیف می گردند و دوره تناوب نوسانات نسبت به کابلهای بدون لایه های نیمه هادی افزایش می یابد. اثر این لایه ها بیشتر در ماتریس ادمیتانس قابل توجه می باشد چار که با در نظرگرفتن امپدانس مسیر برگشت زمین، امپدانس اینلایه ها، در المانهای ماتریس امپدانس کابل سهم ناچیزی دارند.