سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد اورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بهره گیری از خواص مقاومت سنگ در طراحی تونل سازی، سدسازی، معدنکاری، نفت از رشد رو به افزایشی برخوردار است . رفتار مکانیکی سنگها به عوامل متعددی بستگی دارد و مدلهای ریاضی طراحی شده جهت شبیه سازی این رفتارها بعلت محدودیت در فرضیات اعمالی نمی توانند به خوبی بیانگر اثرات عوامل مذکور باشند . بکار گیری روش شبکه عصبی به دلیل داشتن توانائی
یادگیری و یافتن روابط موجود بین پارامترهای مختلف می تواند در مدل سازی رفتار سنگها بکار گرفته شود . در این مقاله از داده های حاصل از آزمایشهای مکانیک سنگی موجود در معدن گل گهر
برای آموزش شبکه عصبی استفاده شده است . با بکار گیری شبکه ای با روش تغذیه پیشرو داده های خروجی شبکه با مقادیر واقعی خروجی ها که از طریق آزمایش بدست آمده اند مقایسه گردید
و در نهایت منجر به اصلاح اطلاعات خروجی شبکه شد . برای بدست آوردن مقاومت فشاری تک محوره از نتایج بار نقطه ای با اعمال ضریب تبدیل مناسب می توان استفاده کرد . هدف اصلی در
این مقاله یافتن ضریب تبدیل بار نقطه ای به مقاومت فشاری با استفاده از شبکه عصبی می باشد . نتایج تجربی موجود با نتایج حاصل از شبکه عصبی مقایسه گردید و نتیجه گیری شد که محاسبه خواص مقاومتی سنگ با استفاده از شبکه عصبی نسبت به دیگر روش های سنتی آماری از دقت بیشتری برخوردار است